Öppettider och event

Frontpage

Öppet 2018

27 juni-27 augusti
Onsdag – Söndag kl: 13.00 – 17.00


Söndag den 5 augusti 

Motordag där en del av muséets alla traktorer och motorer startas upp och förevisas.

VÄLKOMNA!

Hemsidan uppdateras efter hand.

Kaffe kan ordnas vid beställning 3 dagar före men då måste det vara minst 10 personer.

Vi beställer kaffet vid Änggårde i Rone. Pris 50 kr per person för kaffe bulle och en kaka.

 

traktor 2traktor 1

Inträde
50 kr för vuxna
20 kr för ungdomar 12-18 år
Barn gratis

Gruppvisningar
Ordnas året runt, efter bokning per e-mail: vangesmuseet@gmail.com 

Gäller efter bekräftelse. Visningen tar ca 2 tim.