Öppettider och event

Frontpage

Öppet 2018
27 juni-27 augusti
Onsdag-söndag klockan 13.00-17.00

VÄLKOMNA

 

Vi har även utökat samlingarna och öppnat flera hus!

Vid intresse visar vi även bostadshuset….VÄLKOMNA!

Hemsidan uppdateras efter hand.

Kaffe kan ordnas vid beställning 3 dagar före men då måste det vara minst 10 personer.

Vi beställer kaffet vid Änggårde i Rone. Pris 50 kr per person för kaffe bulle och en kaka.

 

traktor 2traktor 1

Inträde
50 kr för vuxna
20 kr för ungdomar 12-18 år
Barn gratis

Gruppvisningar
Ordnas året runt