Om Vanges

Om Vanges 

Birger Kristensson föddes på Vanges gård år 1923. Sitt 55 år långa yrkesliv som bonde på gården beskrev han som ofrivilligt, ”det skulle ju göras”. Vid sidan av jordbruket började Birger tidigt att samla på gårdsföremål från hela Gotland. Samlandet intensifierades med åren och 1997, året då Birger fyllde 75, bestämde han sig för att visa omvärlden sin samling. I samarbete med Burs Hembygdsförening öppnades dörrarna till den över tusen kvadratmeter stora samlingen för besökare.

Birger bodde kvar på gården och visade sina dyrgripar ända fram till sin död i mars 2015. Han blev 91 år. I och med att han år 2000 skänkte hela gården och samlingen till den nybildade Stiftelsen Vanges Gårdsmuseum kommer samlingen även framöver att kunna visas för intresserade.

Varmt välkommen till Vanges!

Länk till minnesord i Gotlandstidningarna mars 2015