Kontakt

 

  

Telefon:
 073-9619950

(SMS besvaras ej)

Mail:
vangesmuseet@gmail.com

Bokningar:
Via e-mail, gäller först sedan de blivit bekräftade. Visningen tar cirka 2 timmar!

Adress:
Burs Vanges 903, 623 49 Stånga