Kontakt

kontakt

Telefon
Christer 073 9344156 
Sture 073 9639113 

Mail
vangesmuseum@hotmail.se 

Bokningar
Via e-mail, gäller först sedan de blivit bekräftade. Visningen tar cirka 2 timmar! 

Adress
Burs Vanges 903, 623 49 Stånga