Kontakt

kontakt

Telefon
 

Mail
vangesmuseum@hotmail.se 

Bokningar
Via e-mail, gäller först sedan de blivit bekräftade. Visningen tar cirka 2 timmar! 

Adress
Burs Vanges 903, 623 49 Stånga