Hitta hit

Screenshot 2014-05-18 02.13.56

FRÅN HEMSE
– Mitt i Hemse samhälle vid macken TANKVÄRT följ skylt RONEHAMN 11.
– Tag INTE till vänster skylt Burs 8 vid Rone kyrka utan fortsätt mot Ronehamn.
– Tag vänster vid nästa skylt BURS 8.
– Kör 4.8 kilometer, sedan är du framme vid VANGES skylt Gårdsmuseum.

FRÅN BURS
– Mitt i Burs samhälle vid Burs Café följ skylt NÄRSHAMN 10.
– Tag första till höger RONEHAMN 10.
– Kör 2.5 kilometer, sedan är du framme vid VANGES skylt Gårdsmuseum.

Google maps: Sök på ”stiftelsen vanges museigård”.

Länk till Google Maps